top of page
Sphere on Spiral Stairs

Ønsker du å gi en gave?

Her kan du donere en valgfri sum til et godt formål. Vi vil bruke pengene du gir til å gi aktiviteter til barn og unge i lavinntektsfamilier gjennom vår plattform Join. 

Skann QR koden og tast inn ønsket beløp, eller skriv inn vipps nummer 

 

771053

bottom of page