top of page

VURDERINGER

-  Den største gevinsten med Opplevelseskortet Join er at det er digitalt, enklere og gir oversikt til enhver tid .
 

-  Det er en fordel at tilbudene kan legges til etter hvert i motsetning til papirutgaven hvor alt må være ferdig ved utlevering. 
 

-  Unngår stigma da det nå kan brukes av alle og at det er digitalt. Tilbudet kan differensieres og dermed tilpasses hver enkelt mottaker og vi får utnyttet hver billett bedre enn før da alle fikk likt. Håpet er at vi kan nå ennå flere  med den digitale utgaven.
 

-  Det er blitt mye enklere å lage billettpakker i nye versjon og det er en fordel at jeg som administrator kan gjøre det for tilbudsyterne slik at de slipper å bruke tid på det. 

Ein kan tilpasse kvart enkelt kort til å passe mottakeren sine interesser, samt at dei eldste ungane/ungdom har moglegheit til å ha egen tilgang til sine tildelte aktiviteter gjennom egen brukerprofil.

 

Det er og ein såpass enkel plattform at dersom vi som administrator ser at det er fleire instanser innad i kommuna som bør ha moglegheten til å tildele kort, ek​s. barnevernstenesta, flyktningtenesta, psykisk helse og liknande, er det enkelt å lære dei opp sjølve, og ein plattform ein fort sett seg inn i.  

 

Ein kan og holde oversikt over kva billettar/aktivitetar som er brukt, og slik sjå kva som er populært og som ein bør satse på vidare.  
 

Det er og ein stor fordel at ein ikkje må ha alle tilboda klare før kortet går ut til mottakarane. Ein kan legge til nye billettpakker og aktivitetstilbydere fortløpende, og på den måten få dekt fleire interesseområder.  

Enklere å «selge inn» til tilbydere, ettersom de selv har kontroll på når de legger ut tilbud og hvor mye.
 

Enklere å forklare billettører hva som kreves av de. Oppleves «tryggere» ifht til ev. stigmatisering.
 

Oppleves mer «oppdatert» enn et kort. Tilgjengelighet for både bruker og tilbyder er større.

bottom of page