top of page

Velferd.no: Opplevelseskortet Join: Adgangskort til opplevelser for barn i familier med dårlig råd

Oppdatert: 28. jan. 2022


Opplevelseskortet Join Adgangskort til opplevelser for barn i fattige familier Besøk i Dyreparken i Kristiansand eller Bø Sommerland. Kino eller teater. Fotballkamp eller svømmehall. Det er blant opplevelsene barn i lavinntektsfamilier får tilgang til gjennom Opplevelseskortet Join.

Av Øivind Fjeldstad2. september 2021, 10:32 Mer enn hundre tusen norske barn lever i lavinntektsfamilier. For mange av dem betyr trang økonomi at de ikke får tilgang til de samme opplevelsene som sine jevnaldrende. Det kan for eksempel dreie seg om å gå på kino, besøke en fornøyelsespark, gå på fotballkamp eller i svømmehall. Alt dette er aktiviteter som koster penger. For mye penger for mange familier. En rekke kommuner har tatt grep for å tilby disse barna opplevelser gjennom Opplevelseskortet Join. Det er en plattform som gir barn og unge fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur og fritidsaktiviteter på lik linje med alle andre barn, ved at de tilbys gratis eller rabatterte aktiviteter.


Les resten av artikkelen på velferd.no

410 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Om Opplevelseskortet Bakgrunn Opplevelseskortet Hitra ble innført f.o.m. 2013 som en prøveordning over 2 år, og er etablert som en fast ordning f.o.m. 2015. Målsetning Målet med kortet er å gi barn me

bottom of page