top of page

Velferd.no: Opplevelseskortet Join: Adgangskort til opplevelser for barn i familier med dårlig råd

Oppdatert: 28. jan. 2022


Opplevelseskortet Join Adgangskort til opplevelser for barn i fattige familier Besøk i Dyreparken i Kristiansand eller Bø Sommerland. Kino eller teater. Fotballkamp eller svømmehall. Det er blant opplevelsene barn i lavinntektsfamilier får tilgang til gjennom Opplevelseskortet Join.

Av Øivind Fjeldstad2. september 2021, 10:32 Mer enn hundre tusen norske barn lever i lavinntektsfamilier. For mange av dem betyr trang økonomi at de ikke får tilgang til de samme opplevelsene som sine jevnaldrende. Det kan for eksempel dreie seg om å gå på kino, besøke en fornøyelsespark, gå på fotballkamp eller i svømmehall. Alt dette er aktiviteter som koster penger. For mye penger for mange familier. En rekke kommuner har tatt grep for å tilby disse barna opplevelser gjennom Opplevelseskortet Join. Det er en plattform som gir barn og unge fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur og fritidsaktiviteter på lik linje med alle andre barn, ved at de tilbys gratis eller rabatterte aktiviteter.


438 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Hitra kommune - Opplevelseskortet

Om Opplevelseskortet Bakgrunn Opplevelseskortet Hitra ble innført f.o.m. 2013 som en prøveordning over 2 år, og er etablert som en fast ordning f.o.m. 2015. Målsetning Målet med kortet er å gi barn me

Comments


bottom of page